Ympäristö ja laatu

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Printon painotalon toimialana ovat kirjojen, aikakausilehtien ja erilaisten mainosesitteiden valmistus sekä repropalveluiden tuottaminen. Printon painotalon menestyksen edellytyksenä ovat tiukasti määritelty laatu sekä ympäristön huomioinen. Suhtaudumme ympäristöasioihin yhtä vakavasti kuin minkä tahansa liiketoiminta-asioihin ja luotamme siihen, että tämä ajattelutapa luo parhaat edellytykset alallamme menestymiseen.
Johdamme yrityksen toimintaa ensisijaisesti kolmen ympäristöön liittyvän vaiheen kautta:

 • saastumisen ehkäiseminen ja ennakoivan toiminnan aloittaminen;
 • ympäristöä säästävien vaatimusten voimaan saattaminen;
 • uusien teknisten laitteiden hankinnassa ympäristöystävällisyyden huomioiminen.

Olemme laadun varmistamiseen soveltaneet tiettyjä sääntöjä:

 • jokainen työntekijä on työstään itse vastuussa;
 • joka edellinen vaihe tarjoaa seuraavalle vaiheelle laadukkaan puolivalmisteen;
 • laadukkaat tuotteet ovat meille elämäntapa, ei pelkästään sanonta.

Painotyö on mukava työ niin työntekijöiden, asiakkaiden kuin myös ympäristön kannalta!

Työntekijän kannalta:

 • työntekijät ovat ylpeitä hyvin tehdystä työstä;
 • meillä ei ole huolia eikä ongelmia, vaan haasteita.

Asiakkaiden kannalta:

 • kun asiakas on antanut työnsä meidän käsiin, hänen ei tarvitse enää huolehtia mistään;
 • olemme asiakkailla ikään kuin ”taskussa” ja ajattelemme yhdessä asiakkaiden kanssa;
 • tarjoamme asiakkaalle aina kuluiltaan kohtuullisen, mutta samalla näyttävän ratkaisun.

Ympäristön kannalta:

 • jokaiseen työhön lasketaan paperimäärä hyvin tarkasti;
 • valvomme sähköenergian kulutusta jokaisen painoarkin kohdalla;
 • istutamme puuntaimia eli palautamme yhdessä ympäristöön sen, mitä siltä olemme vieneet.

Asiakastyytyväisyyden tai tyytymättömyyden sekä työntekijöiden antaman palautteen pohjalta parannamme jatkuvasti käyttämiämme järjestelmiä, tarkoituksena varmistaa jatkuva kehittyminen tavoitteisiin pääsemiseen. Meillä on kolme isoa tavoitetta: Tyytyväinen asiakas, Tyytyväinen ympäristö sekä Tyytyväiset omistajat ja työntekijät. Näihin tavoitteisiin pyrkimiseen otamme ympäristö- ja laatutapahtumiin mukaan koko henkilöstön, jokaisen työntekijän, jokaisen vastuualueen puitteissa. Koulutamme ihmisiä, jotka tuntevat lainsäädännön ja seuraavat jatkuvasti maailman kehitystä – vain näin saavutamme tehokkaan edellä kuvattujen periaatteiden käytäntöön soveltamisen.