Keskkond ja kvaliteet

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

Printon Trükikoja tegevusalaks on raamatute, perioodiliste väljaannete ja erinevate reklaamtrükiste valmistamine ning reproteenuste pakkumine.
Printon Trükikoja äriedu eelduseks on rangelt piiritletud kvaliteet ning keskkonna tunnetamine. Suhtume keskkonnaprobleemidesse sama tõsiselt kui mistahes ärilistesse küsimustesse ning usume, et see tagab meile edu.

Kõigepealt juhime ettevõtte läbi kolme keskkonda puudutava etapi:

 • saastamise ärahoidmine ja ennetava tegevuse alustamine;
 • keskkonnasäästlike nõuete kehtestamine;
 • uue tehnoloogia soetamisel keskkkonnasõbralikkuse arvestamine.

Kvaliteedi tagamiseks kehtestame kindlad reeglid:

 • iga töötaja vastutab enda töö eest;
 • iga eelnev etapp kindlustab järgmisele etapile kvaliteetse pooltoodangu;
 • kvaliteetne toodang on meie jaoks tööstiil mitte sõnakõlks.

Trükkimine on lahe nii töötajatele, klientidele kui keskkonnale!

Töötajale:

 • töötajad tunnevad korrektselt tehtud tööst uhkust;
 • meil ei ole muresid ega probleeme, on vaid väljakutsed.

Klientidele:

 • klient ei pea muretsema kui oma töö meile usaldab;
 • oleme klientidel „taskus“ ja mõtleme nendega koos;
 • pakume kliendile alati säästliku kuid efektse lahenduse.

Keskkonnale:

 • igale tööle täpsem paberiarvestus;
 • elektrienergia kulu jälgimine trükipoogna kohta;
 • istutame metsa ehk anname üheskoos keskkonnale tagasi seda, mida võtame.

Kliendirahulolu või rahulolematuse ja töötajate tagasiside põhjal parendame pidevalt oma kehtivaid süsteeme, et tagada pidev areng oma eesmärkide saavutamiseks. Meil on kolm suurt eesmärki: Rahulolev klient, Rahulolev keskkond ja Rahulolevad omanikud ning töötajad. Nende eesmärkide saavutamiseks kaasame keskkonna ja kvaliteedialastesse ettevõtmistesse kogu personali, iga töötaja, vastavalt temale ettenähtud vastutusala piires. Koolitame välja inimesed, kes tunnevad seadust ning on pidevalt muutuva maailmaga kursis – ainult nii saavutame efektiivse ülemineku eeltoodud põhimõtetele.