Miljø og kvalitet

Kvalitets- og miljøpolitikk

Printon Trykkeri produserer bøker, tidsskrifter og forskjellig reklamemateriell, og tilbyr reprotjenester. Suksess er basert på høye krav til kvalitet og miljøbevissthet. Miljø er like viktig for oss som alle andre detaljer i vårt arbeid.

Det er tre miljørelaterte områder:

 • Unngå forurensing og være proaktiv;
 • Innføre miljøsparende regler og krav;
 • Miljøhensyn ved anskaffelse av ny teknologi.

Vi har etablert spesifikke regler:

 • Hver ansatt har ansvar for sin del av arbeid.
 • Hvert foregående produksjonstrinn sikrer neste trinn halvprodukter med høy kvalitet.
 • Høykvalitets produkter er vår arbeidsstil, ikke bare et uttrykk.

Trykking er like kult for ansatte, kunder og miljøet! 

Ansatte:

 • Ansatte er stolte over godt utført arbeid.
 • Det finns ingen problemer, bare utfordringer.

Kunder:

 • Kunder trenger ikke å bekymre seg etter å ha gitt oppgaven til oss.
 • Vi driver tett samarbeid med kunden fra idé til resultat.
 • Vi tilbyr beste løsning både økonomisk og visuelt.

Miljø:

 • Mest mulig eksakt papirberegning for hvert arbeid.
 • Vi regner elforbruk per trykkark.
 • Vi planter skog på dugnad for å skape balanse med naturen for ressurser som vi har brukt.

Basert på tilbakemeldinger fra kunder og ansatte, utvikler vi bestandig våre systemer for å bli bedre og oppnå våre mål. Sammenfattet har målet tre deler – fornøyde kunder, fornøyde ansatte og eiere, samt fornøyd miljø. For dette engasjerer vi hele personalet i sine ansvarsområder i kvalitets- og miljømessige tiltak. Vi lærer opp våre ansatte, og de holder seg oppdatert i en stadig endrende verden for å oppnå beste resultat i jobben sin.