Miljø og kvalitet

Kvalitets- og miljøpolitikk

Printon trykkeri produserer bøker, tidsskrifter og ulike reklamematerialer og tilbyr reprotjenester. Printons forretningsuksess kan skyldes på strenge kvalitetsstandarder og miljømessig bevissthet. Vi tar miljømessige saker like seriøst som hvilke som helst andre forretningsmessige saker og tror at dette er ryggraden til vår suksess. Foretakets ledelse viser hensyn til følgende tre viktigste miljørelaterte områder:

 • Unngå forurensing og holde i gang forebyggende midler;
 • Innføre miljøsparende regler og krav;
 • Iaktta miljøvennlighet ved anskaffelse av nye teknologier.

Vi har etablert spesifikke regler for kvalitetssikring:

 • Hver ansatt har ansvar for sin del av arbeid.
 • Hver arbeidsfase gir høykvalitets halvfabrikat for faser som følger etter.
 • Høykvalitets produkter er vår arbeidsstil, ikke bare et uttrykk.

Trykking er like kult for ansatte, kunder og miljøet! Med hensyn til ansatte:

 • Ansatte er stolte over ordentlig utførte oppgaver.
 • Vi har ingen bekymringer eller problemer, kun utfordringer.

Med hensyn til kunder:

 • Kunden behøver ikke bekymre seg hvis han/hun har overlatt jobben til oss.
 • Vi driver tett samarbeid med våre kunder når det gjelder å dele på ideer.
 • Vi tilbyr alltid til våre kunder en økonomisk sett beste løsning.

Med hensyn til miljø:

 • Mer eksakt papirberegning for hvert arbeid.
 • Vi iakttar elforbruk per trykkark.
 • Vi planter skog, dvs. vi tar felles ansvar å gi tilbake til miljøet det som vi har tatt derifra.

På grunnlag av kundetilfredshet eller utilfredshet og tilbakemeldinger fra våre ansatte holder vi stadig på forbedre våre eksisterende systemer for å sikre konstant utvikling og oppnå våre mål. Vi har tre viktigste mål: Fornøyd kunde, Fornøyd miljø og Fornøyde eiere og ansatte. For å oppnå disse mål engasjerer vi hele personalet innenfor ansvarsområder for hver eneste ansatt i kvalitets- og miljømessige tiltak. Vi utdanner mennesker for å bli kjente med lovgivningen og holde seg oppdatert i den stadig endrende verden – kun på denne måten kan vi oppnå effektivt de ovenfornevnte prinsipper.