Trykk

CMYK er standard fargemodellen som brukes innenfor offset-trykk for dokumenter med full farge– fargebildet oppnås ved å blande fire farger i bestemt prosenttall:

C – cyan (blå)
M – magenta (rød)
Y – yellow (gul)
K – key / black (svart)

Det er ikke mulig å bruke 100 % av hver farge fordi maks. fargemengde som kan brukes, avhengig av papirtypen, er 320 %.

Hvis du ønsker å trykke en fullstendig svart overflate, blir resultatet blå-gråaktig svart, hvis du bruker kun svart farge. For å kunne oppnå en dypsvart farge, skal det brukes følgende formula: C – 40, M – 30, Y – 30, K – 100.

Spot-farger, som blandes sammen i følge Pantone-katalogen før trykkeprosessens begynnelse, brukes for å oppnå visse fargenyanser som er vanskelige å få til med CMYK- farger. SPOT-farger kan også brukes i tillegg til CMYK- farger (f. eks. sølv og gull).

For å beskytte den trykte overflaten og få et mer skinnende resultat kan trykksaker lakkeres med offsetlakk. Man kan velge mellom skinnende eller matt lakk. Offsetlakk anbefales spesielt ved sølv og gull spotfarger.

Vi har samarbeid med alle de største papirforhandlere i Estland. Leveransetider er avhengige av papirtypen og varierer fra en til syv dager. I stort sett kan papir deles i to typer: bestrøket og ubestrøket papir. Ubestrøket papir er matt og overflaten er grov (røff). Dette er årsaken til at ubestrøket papir ikke egner seg til trykk som krever høy bildekvalitet og til reklamematerialer. Ved bestrøket papir er den øverste overflaten dekket med 1-3 tynne krittlag, som jevner ut papirets ujevnheter og forbedrer kvaliteten. Bestrøket papir er tilgjengelig matt, skinnende og halvskinnende (silk).

Ved trykking på papir er det viktig med antall rasterpunkter per overflateenhet. Jo høyere tetthet, jo skarpere bilde. Likevel kan punktantallet ikke være for stort og antall rasterpunkter varierer hos ulike papirtyper. Anbefalt lpi for ubestrøket papir er 133 lpi, for bestrøket papir 150 – 175 lpi.

Oppløsning kalkuleres i følge formula dpi = 2 x lpi. Siden mesteparten av trykkarbeid utføres med raster 150 lpi, bør standard oppløsning være 300 dpi