History

Bolaget AS Printon Trükikoda (med ursprungliga namnet K&O Offset) grundades år 2000 på initiativ av reprofirman K&O Service (KO Repro) och förlaget DD Kirjastus. Vi började med en offsettryckmaskin för B1 format och med 4 färger, största delen av efterbearbetningen köpte vi in. Tills idag har vår tryckprestanda fördubblats och efterbearbetning utförs i vårt egna hus. Under åren har vi genomgått en ordentlig utveckling, och nu gäller de tre viktigaste tre viktigaste stickord: flexibilitet, kompanjonskap, kvalitet! Printon’s kvalitets- och miljöledningssystem är certifierade och de stämmer överens smed internationella standars ISO 9001 och ISO 14001 krav. Vi har också FSC leveranskedjans certifikat. Vår omsättning för 2013 var 4,3 miljoner euro och vi har 57 medarbetare. Vår omsättning för 2014 var 4,6 miljoner euro och vi har 66 medarbetare. Vår omsättning för 2015 var 4,95 miljoner euro och vi har 66 medarbetare.