Miljö och kvalitet

Kvalitets- och miljöpolicy

Verksamheten av Printon Trükikoda (Tryckeri) omfattas av framställning av böcker, periodiska skrifter och olika reklamtrycksaker samt reprotjänster. Grunden för Printon Trükikodas affärsframgång är den strikt definierade kvaliteten och miljömedvetenheten. Vi förhåller oss lika seriöst till miljöproblem som till vilken som helst affärsmässig fråga och vi är övertygade om att detta garanterar vår framgång.
Ledningen av företaget sker i första hand genom tre steg som är anknutna till miljön:

 • att undvika miljöförorening och initiera förebyggande åtgärder;
 • att införa miljösparande regler och krav;
 • att iaktta miljövänlighet vid anskaffning av ny teknik.

Vi har infört fasta regler för kvalitetssäkring:

 • varje anställd har ansvar för sitt arbete;
 • varje arbetsetapp ger halvfabrikat av hög kvalitet för nästkommande etapper;
 • produkter av hög kvalitet är arbetsstilen för oss, inte bara tomma ord.

Tryckning är kul för både de anställda, kunderna och miljön!

För de anställda:

 • våra anställda är stolta över ett korrekt utfört arbete;
 • för oss finns det inga bekymmer eller problem utan utmaningar.

För kunder:

 • våra kunder behöver inte vara oroliga när de har anförtrott en uppgift till oss;
 • vi finns alltid tillgängliga och tänker tillsammans med våra kunder;
 • vi erbjuder alltid en ekonomisk men effektiv lösning.

För miljön:

 • en precisare pappersberäkning för varje arbete;
 • vi iakttar elförbrukning per tryckark;
 • vi planterar skog, dvs vi tillsammans återger miljön det som vi tar.

Med utgångspunkt i återkoppling om kundnöjdhet och från personalen håller vi ständigt på att förbättra våra befintliga system för att säkerställa en kontinuerlig utveckling och uppnå våra mål. Vi har tre övergripande mål: En nöjd kund, En nöjd miljö samt Nöjda ägare och anställda. För att uppnå dessa mål engagerar vi hela vår personal, varje anställd inom hans eller hennes ansvarsområde, i våra kvalitets- och miljöåtgärder. Vi utbildar människor som är förtrogna med lagstiftningen och vet vad som pågår i den föränderliga världen – detta är den enda sättet att effektivt uppnå de ovannämnda grundprinciperna.