Tryck

Inom offset-teknologin använder man främst CMYK-färger – färgbilden på pappret framställs med hjälp av fyra färger vars mängd bestäms i procenttal:
C – cyan (blått)
M – magenta (rött)
Y – yellow (gult)
K – key / black (svart)

Alla fyra färger kan inte användas hundraprocentigt eftersom papper vanligen inte tål en så stor färgmängd. Den maximala summan av färger som kan appliceras på kritpapper är 320%.

Om ni vill trycka en svart helyta och bara använder svart får ni ett gråsvart slutresultat. För att få en djup svart färg används formeln C – 40, M – 30, Y – 30, K – 100.

Spot-färger blandas före tryckprocessens början enligt Pantone-katalogen. Spot-färger används för att få vissa färgnyanser som är svåra att uppnå med CMYK-färger. Likaså används spot-färger för att komplettera CMYK-färger. Även silver och guld är spot–färger.

För att skydda tryckytan och få ett mer glänsande resultat kan trycksaker lackas med offsetlack. Man kan välja mellan matt- och glanslack. Lackning är särskilt att rekommendera vid spot-färger silver och guld.

Vi samarbetar med alla större pappersleverantörer i Estland, leveranstider för papper varierar i normalfall mellan en dag och en vecka beroende på pappersslaget. I stort sett kan papper delas in i två typer: bestruket och obestruket papper. Obestruket papper är matt, med sträv yta. Därför passar det inte för tryckning av bilder och reklammaterial som kräver hög kvalitet. Ytan på bestruket papper (kritpapper) har 1-3 gånger täckts med ett tunt kritskikt som jämnar ut strävheten och ger en bättre tryckkvalitet. Bestruket papper finns i matt, glansigt och halvglansigt (silk) utförande.

Vid tryckning på papper är antalet rasterpunkter per ytenhet viktigt. Ju större tätheten är desto skarpare blir bilden. Men punktantalet får inte heller vara för stort, dessutom har olika papperstyper olika gränser för maximal rastertäthet. Till exempel rekommenderar vi att använda max 133 lpi på obestrukna papper och 150-175 lpi på bestrukna papper.

Upplösningen beräknas med formeln dpi = 2 x lpi. Eftersom de flesta arbeten trycks med raster på 150 lpi borde upplösningen bli 300 dpi.

Färdiga produkter emballeras enligt kundens önskemål i lådor eller på pall. Vi ber er vänligen att underrätta tryckeriet om transportschemat för de färdiga varorna i tid – så försäkrar ni snabbare leverans och sparar även tryckningstid.

Inom Tallinns stad levererar vi varorna gratis till det av er anvisade stället. Inom Estland använder vi oss av tjänster av ELS och Cargobus. I så fall faktureras även fraktkostnaden.