Printonin repro-osasto takaa sujuvan painatusvalmistelun.

  • Työtiedostojen tarkistaminen ja korjaaminen
  • Painotuotteiden arkille laatiminen
  • Suunnittelu ja taitatus
  • Testipainatus
  • Painolevyjen valmistelu
Neuvoja
Käytämme painolevyjen valmistamiseen CTP -teknologiaa (Computer to Plate), niin tiedostoista arkin muokkaamisen suoritamme itse. Toivomme tilaajan toimittavan meille PDF- tai tulostustiedoston, kalvoja ei voida painolevyn esivalmisteluun käyttää. Painotuotteen esivalmisteluaika on CTP-teknologian ansiosta huomattavasti lyhyempi ja lopputulos paljon laadukkaampi.

Aikakausilehtien ja esitteiden painamiseen pyydämme toimittamaan sisältö- ja kansisivut erillisinä sivuina, niitä ei siis saisi laittaa yhteen.

Suosimme irrallisten tiedostojen sijaan tulostustiedostoja ja pdf-tiedostoja. Tulostustiedostoista ovat parhaita composite-tiedostot, mutta meille voi lähettää myös värierotettuja tulostustiedostoja. PDF-tiedostojen on ehdottomasti oltava composite-tiedostoja.

Tulostustiedostojen ja pdf-tiedostojen valmistamisessa on aina huomioitava, että niissä käytettäisiin kaikkein uusimpia postscript-laiteajureita ja PPD:itä (Printonin kohdalla Extreme .PPD). Jos on tarvetta, niin ne voidaan hankkia osoitteesta ftp.korepro.ee (Username: anonymus).

RIP käyttää Composite tiedostojen osalta värierotuksen tekemiseen automaattisesti mustaa päälle painamista (black overprint). Jos painotuotteessa on vierekkäin 100% musta ja lisäksi vielä musta, jossa on myös muita osasävyjä, niin mustan overprintin osalta saattavat mustan alle jäävät kohteet alkaa heijastua läpi. Sen johdosta on kauniin tehokkaan mustan saavuttamiseen käytettävä 100% mustan tilalla kaavaa C – 40, M – 30, Y – 30, K – 100.

Suosittelemme jokaisen muotoiluratkaisun osalta joka kerta perusteellisesti pohtimaan overprintin vaikutusta painotuotteen ulkonäköön. Jos muotoillussa on käytetty kohteita, joissa on overprint ja sellaisia, jossa overprintiä ei ole (knockout), ja joissa repron overprint saattaa pilata jotakin, niin voitte valmistaa tulostustiedoston värierottelulla – sitten voitte itse tarkastaa, että painotuotteen esivalmistelun tärkein vaihe on sujunut virheettömästi..

Työn puhtaan mitan on oltava tarkalleen tulostimen lehden keskellä.

Lisätkää taitossa jokaiseen ulkoreunaan vielä 3-5 mm leikkausvara (bleed). Jokaiseen leikkausvaraan on ehdottomasti merkittävä myös leikkuumerkit (crops).

Valmiissa painotuotteessa esiintyvistä mahdollisista virheistä suurin osa on kirjoitusvirheitä. Siksi suosittelemme, että tarkistatte kaikki tekstit ennen niiden painoon toimittamista erityisen huolellisesti. Kirjoitusvirheistä johtuva uusintapaino tulee loppujen lopuksi paljon kalliimmaksi kuin tekstin huolellinen tarkistaminen!

Kun arkki on muokattu tietokoneella, tehdään ennen painolevyjen valmistamista jokaisesta painolevystä mustetulostimen arkin tulostus. Arkin tulostus on tarkoitettu tekstien ja kuvien paikkaansa pitävyyden tarkistamiseen ja se on ensisijaisesti talonsisäinen työväline. Jotta tekstien oikeellisuudesta ja arkin muotoilun oikeellisuudesta saataisiin täysi varmuus, voidaan arkin tulostus lähettää ennen painolevyn valmistamista vielä asiakkaalle tarkistettavaksi. Tämä on viimeinen mahdollisuus painoprosessissa muutosten tekemiseen. Mutta arkin tulostus ei sovellu missään nimessä tarkkojen värisävyjen tarkistamiseen!

Jos haluatte tarkistaa tiedostojen värisävyjen ja lopputuloksen värisävyjen vastaavuutta, suosittelemme sublimaation tilaamista. A3 kokoa oleva sublimaatio tulostetaan suoraan tiedostosta huippukiiltävään paperiin, niin kaikki värit ovat mahdollisimman lopputuloksen mukaisia, mutta eivät 100 %. Lopullinen värisävy painotuotteessa riippuu suurelta osin myös valitusta paperilaadusta.

Pienoismallin tärkeys on aika usein aliarvioitua. Pienoismalli on toivotun lopputuloksen vähennetty kopio, useimmiten mustavalkoisella tulostimelle tulostettu ja lopputulokseen mukaan taitettu ja yhteen liitetty tulostus. Tiedostot lähetetään sähköisesti, joten vain pienoismallista voidaan tarkistaa, ovatko tekstit ja kuvat toivomusten mukaisia. Jos tiedostoihin on kuljettamisen aikana syntynyt jokin virhe, ilman pienoismallia sitä ei ehkä löydykään. Jos tilaukseen ei ole liitetty pienoismallia, niin painotalo ei voi ottaa täyttä vastuuta, että lopputulos vastaa asiakkaan toiveita!

Muotoilutiedostoja voidaan valmistaa kaikissa eniten käytetyissä taitto- ja muotoiluohjelmissa sekä PC:llä että Mac:illa (Freehand, PageMaker, QuarkXPress, Adobe Illustrator, Corel Draw jne.).

TARJOUSPYYNTÖ