Käytämme painolevyjen valmistamiseen CTP -teknologiaa (Computer to Plate), niin tiedostoista arkin muokkaamisen suoritamme itse. Toivomme tilaajan toimittavan meille PDF- tai tulostustiedoston, kalvoja ei voida painolevyn esivalmisteluun käyttää. Painotuotteen esivalmisteluaika on CTP-teknologian ansiosta huomattavasti lyhyempi ja lopputulos paljon laadukkaampi.

Aikakausilehtien ja esitteiden painamiseen pyydämme toimittamaan sisältö- ja kansisivut erillisinä sivuina, niitä ei siis saisi laittaa yhteen.

Suosimme irrallisten tiedostojen sijaan tulostustiedostoja ja pdf-tiedostoja. Tulostustiedostoista ovat parhaita composite-tiedostot, mutta meille voi lähettää myös värierotettuja tulostustiedostoja. PDF-tiedostojen on ehdottomasti oltava composite-tiedostoja.

Tulostustiedostojen ja pdf-tiedostojen valmistamisessa on aina huomioitava, että niissä käytettäisiin kaikkein uusimpia postscript-laiteajureita ja PPD:itä (Printonin kohdalla Extreme .PPD). Jos on tarvetta, niin ne voidaan hankkia osoitteesta ftp.korepro.ee (Username: anonymus).