Vastuullisena yrityksenä välitämme ympärillämme olevasta ympäristöstä:

  • 90% teollisuusjätteestämme kierrätetään.
  • Käytämme mieluummin teknologia, jolla on pienempi ympäristövaikutus.
  • Toimimme energiatehokkaassa tuotantolaitoksessa.
  • Tarkastamme optimaalista sähkön ja paperin kulutusta tuotantoprosesseissa.
  • Joka kevät istutamme metsää kestävän metsänhoidon tukemiseksi.

TODISTUKSET:

ISO 9001 standardin mukainen sertifikaatti vahvistaa, että laadunhallintastandardimme täyttävät kansainväliset vaatimukset. Panostamme jatkuvasti työprosessien parantamiseen yhtiön tuotantokyvyn ja ympäristön kestävyyden lisäämiseksi.

ISO 14001 sertifikaatti – tavaroiden tuotannon ja jakelun aikana ympäristövaikutukset suunnitellaan ja valvotaan. Tämä ilmenee raaka-aineiden kulutuksessa, energialähteiden valinnassa ja käytössä, teknologian soveltamisessa, päästöjen ja teollisuusjätteiden käsittelyssä sekä tuotteiden kuljetuksessa.

FSC toimitusketjun sertifikaatti tukee maailman metsien vastuullista hallintaa. FSC toimitusketjun sertifikaatilla merkitty tuote on peräisin hyvin hoidetuista metsistä, jotka tarjoavat ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia etuja.

Täytämme FSC:n perustyövoimavaatimuksia:

  • Lapsityövoiman käyttö poissulkeminen
  • Pakkotyön ja pakollisen työn poissulkeminen
  • Työssä ja ammatissa tapahtuvan syrjinnän poissulkeminen
  • Yhdistymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin

Jäsenyys: Viron Paino- ja Pakkausteollisuuden Järjestö.

Lue lisää Printonista työnantajana
Lue lisää