Vi är ett ansvarsfullt företag som bryr oss om miljön.

  • 90% av vårt produktionsavfall återvinns.
  • Vi föredrar teknik med mindre miljöpåverkan.
  • Vi arbetar i en energisnål produktionsbyggnad.
  • Vi övervakar optimal förbrukning av elenergi och papper i produktionsprocesser.
  • Vi planterar skog varje vår för att främja hållbart skogsbruk.

CERTIFIKAT:

ISO 9001-certifikatet intygar att våra kvalitetsledningsstandarder stämmer överens med internationella krav. Vi satsar kontinuerligt på förbättring av arbetsprocesser för att öka företagets produktionskapacitet och miljövänlighet.

FSC-certifikatet för leveranskedjan främjar globalt hållbart skogsbruk. FSC-certifikatet för leveranskedjan intygar att produkten kommer från en välskött skog som ger såväl miljövärden som sociala och ekonomiska värden.

Medlem i Estlands tryck- och förpackningsförbund

Läs mer om Printon som arbetsgivare
SE NÄRMARE