Vid composite-filer använder RIP sig automatiskt av svart övertryck (black overprint) under färgsepareringen. Om det i trycksaken finns 100% svart och svart som innehåller andra delfärger bredvid varandra kan objektet som ska ligga under det svarta komma att lysa igenom när svart overprint görs. För att få en vacker, intensiv, ogenomskinlig svart färg ska man i stället för 100% svart använda formeln C – 40, M – 30, Y – 30, K – 100.

Vi rekommenderar att man vid varje design grundligt tänker igenom hur det svarta övertrycket kommer att påverka trycksakens utseende. Om designen innehåller både objekt med overprint och utan overprint (knockout) varvid repro-övertryck kan förstöra något, kan ni skapa en PostScript-fil med färgseparering – så kan ni själva förvissa er om att den viktigaste fasen i tryckförberedningen kommer att vara felfri.

Arbetets nettomått skall ligga precis i mitten av sidan i skrivarinställningarna.

Vid layout bör ni själva lägga till en beskärningsyta (bleed) på 3-5 mm vid varje ytterkant. Utöver beskärningsytan behöver ni även markera skärställen (crops).

Den vanligaste felet vid färdiga trycksaker är fel i den tryckta texten. Därför rekommenderar vi att alla texter kontrolleras en gång till innan ni lämnar dem in för tryckning. Omtryckning pga fel kommer att bli mycket dyrare än lite extra tid för korrekturläsning!

Efter tryckarksmontaget och före framställningen av tryckplåtar görs en arkutskrift av varje tryckplåt med hjälp av en bläckskrivare. Syftet med utskriften är att kontrollera att texterna och fotona är korrekta och den är i första hand ett internt verktyg. Dock kan kunden granska arkutskriften före framställningen av tryckplåtar för att bli helt förvissad om riktigheten av texterna och tryckarksmontaget. Det här är den sista chansen att göra ändringar under tryckprocessen! Däremot passar tryckarkutskrifter absolut inte för att kontrollera färgernas exakta riktighet!

Om ni vill se huruvida färgerna motsvarar slutresultatet rekommenderar vi att beställa en sublimation. Eftersom sublimation i A3-format skrivs ut direkt ur filen på högglanspapper är färgerna väldigt lika slutresultatet, dock inte 100%. Det slutliga färgresultatet på trycksaken beror till stor del på det valda pappret.

Ofta underskattar man viktigheten av modeller. En modell är en förminskad kopia av det önskade slutresultatet, som regel en utskrift ur en svartvit skrivare, vikt och klamrad likt slutresultatet. Eftersom filer skickas elektroniskt är modellen det enda medlet för att kontrollera om texter och bilder motsvarar det önskade resultatet. Om något har gått fel under filöverföringen är det tyvärr ofta omöjligt att upptäcka utan modellen. Om ingen modell medföljer beställningen kan tryckeriet inte ansvara för att arbetet blir utfört felfritt!