Composite failide puhul kasutab RIP värvilahutuse tegemisel automaatselt musta ületrükki (black overprint). Kui trükises on kõrvuti 100% must ja lisaks veel must, milles on ka teisi osavärve, siis võivad musta overprint’i puhul musta alla jäävad objektid läbi kumama hakata. Seetõttu tuleb ilusa intensiivse läbipaistmatu musta saavutamiseks kasutada 100% musta asemel valemit C – 40, M – 30, Y – 30, K – 100.

Soovitame iga kujunduse puhul põhjalikult läbi mõelda musta overprint’i mõju trükise väljanägemisele. Kui kujunduses on kasutatud läbisegi overprint’iga ja overprint’ita (knockout) objekte, mille puhul repro overprint võib midagi ära rikkuda, siis võite teha värvilahutusega printfaili – saate ise kindlalt kontrollida, et trükiettevalmistuse kõige tähtsam etapp veatu oleks.

Töö puhas mõõt peab asuma täpselt printeri lehe keskel.

Küljendamisel lisage igale välisküljele lõikevaru (bleed) 3-5 mm. Lisaks lõikevarule märkida kindlasti ka lõikemärgid (crops).

Enimevinud viga valmistrükisel on vead esitatud tekstis. Seetõttu soovitame Teil enne töö trükki toomist veelkord kõik tekstid üle kontrollida. Uuestitrükk tekstivigade tõttu on palju kulukam kui kulutada natuke rohkem aega kontrollimisele!

Peale poognamontaaži arvutis ning enne trükiplaatide valmistamist tehakse igast trükiplaadist tindiprinteril poogna väljatrükk. Poogna väljatrükk on mõeldud tekstide ja fotode õigsuse kontrolliks, ning on ennekõike meie majasisene töövahend. Et veenduda täielikult tekstide ning poognamontaaži õigsuses, on võimalik enne trükiplaatide valmistamist poogna väljatrükk kliendi poolt üle kontrollida. See on viimane võimalus muudatuste tegemiseks trükiprotsessis! Mitte mingil juhul ei ole poogna väljatrükk aga sobiv täpseks värvide kontrollimiseks!

Juhul kui tahate kontrollida failide värvide vastavust lõpptulemusele, siis soovitame Teil tellida sublimatsiooni. Kuna A3 formaadis sublimatsioon prinditakse otse failist kõrgläikivale paberile, siis on värvid võimalikult ligilähedased tegelikkusele, kuid mitte 100% tõesed. Lõplik värv trükisel sõltub suurel määral valitud paberist.

Tihti kiputakse alahindama maketi tähtsust. Makett on soovitud lõpptulemuse vähendatud koopia, tavaliselt mustvalgel printeril trükitud ning vastavalt lõpptulemusele kokku volditud ja klammerdatud väljatrükk. Kuna failid saadetakse elektrooniliselt, siis ainult makett võimaldab kontrollida tekstide ja piltide vastavust soovituga. Juhul kui failide transpordi ajal on tekkinud mingi aps, ei ole seda ilma maketita pahatihti võimalik avastada. Kui tellimusega ei ole kaasas maketti, ei saa trükikoda vastutada korrektse töö valmimise eest!