Printoni repro osakond tagab sujuva trükiettevalmistuse.

Tööfailide kontroll ja parandamine

Siit saab alguse hea trükis.

Meie kasutatav Celsis 6250 kuulub vaieldamatult trummelskannerite eliiti. Selle taseme skannereid on kogu Eestis vaid üks…

Celsis 6250 CASC trummelskanner

  • Skaneeritav ala 505x710mm
  • Eraldusvõime kuni 25 400dpi
  • Dünaamiline diapasoon 0 … 4.2D

ScanView F8 tasaskanner

  • Skaneeritav ala 297x420mm
  • Eraldusvõime kuni 11 000dpi
  • Dünaamiline diapasoon 0 … 3.7D
formaat EUR/lk
A6 6
A5 8
A4 10
A3 12
A2 14
A1 17
A0 20

töö alustustasu 20 eur

faili töötlus 40 eur / h, min 10 eur

hinnale lisandub käibemaks

Trükiplaadid

Computer-to-Plate
tehnoloogial valmistatud trükiplaadid nii ofsett- kui ka flexotrükiks

Kodak Magnus 800
Ofsetttrükiplaadid GTO-st B1 formaadini

Esko Graphics CDI Spark 4835
Flexotrükiplaadid kuni
formaadini 90 x 120 cm

Täpsem info telefonil 68 10 916

Trükipoogna montaaž.

Kujundamine ja küljendamine.

Värviline proovitrükk trükitulemuse täpseks hindamiseks

KODAK MATCHPRINT
Inkjet Proofing System

Epson Stylus Pro 4880 ja
Epson Stylus Pro 9900 printerid.
GretagMachbet SpectroScan spektrofotomeeter.

formaat eur / lk
A6, A5, A4 10
A3 15
A2 25

faili montaaž 40 eur/h, min 10 eur

hinnale lisandub käibemaks

Traditsiooniline väljatrükk filmile kuni B2 formaadini.

ScanView DotMate 7500

  • film kuni 550x750mm
  • eraldusvõime kuni 3600 dpi

Materjale võib esitada nii prinfaili, PDF-i kui ka kujundusprogrammi dokumendina.
Kõik üldlevinud programmid.

Ühe filmi hind (alates 01.02.2011)

formaat eur / film
A6, A5 6
A4 6
A3 10
A2 15

faili töötlus, montaaž 40/h, min 10 eur

hinnale lisandub käibemaks

Nõuandeid trükiettevalmistuseks

Kuna trükiplaatide valmistamiseks kasutame CTP tehnoloogiat (Computer to Plate), siis poognamontaaži failidest teostame ise. Tellijalt ootame PDF-i või printfaili, kiled trükiettevalmistuseks ei sobi. Tänu CTP tehnoloogiale on trükiettevalmistuseks kuluv aeg oluliselt lühem ning lõpptulemus palju kvaliteetsem.

Ajakirjade ja broshüüride puhul palume nii sisu kui ka kaaneleheküljed esitada eraldi lehekülgedena ja neid mitte paari panna.

Lahtistele failidele eelistame printfaile ja pdf-e. Printfailide puhul eelistame composite’i, kuid võib saata ka lahutatud printfaile. PDF-d peavad kindlasti olema composite.

Printfaile ja PDF-e tehes peab arvestama, et kasutatakse uusimaid postscript draivereid ja PPD-si (Printoni puhul Extreme .PPD). Juhul kui vaja, saab neid aadressilt ftp.korepro.ee (Username: anonymus).

trükifaili töötlus, korrigeerimine ja täiendav kontroll: EUR 40 / h

failide küljendus:

  • must – valge: EUR 3 / lk
  • värviline: EUR 5 / lk

trükifaili loomine ja / või kujundus: kokkuleppel

Composite failide puhul kasutab RIP värvilahutuse tegemisel automaatselt musta ületrükki (black overprint). Kui trükises on kõrvuti 100% must ja lisaks veel must, milles on ka teisi osavärve, siis võivad musta overprint’i puhul musta alla jäävad objektid läbi kumama hakata. Seetõttu tuleb ilusa intensiivse läbipaistmatu musta saavutamiseks kasutada 100% musta asemel valemit C – 40, M – 30, Y – 30, K – 100.

Soovitame iga kujunduse puhul põhjalikult läbi mõelda musta overprint’i mõju trükise väljanägemisele. Kui kujunduses on kasutatud läbisegi overprint’iga ja overprint’ita (knockout) objekte, mille puhul repro overprint võib midagi ära rikkuda, siis võite teha värvilahutusega printfaili – saate ise kindlalt kontrollida, et trükiettevalmistuse kõige tähtsam etapp veatu oleks.

Töö puhas mõõt peab asuma täpselt printeri lehe keskel.

Küljendamisel lisage igale välisküljele lõikevaru (bleed) 3-5 mm. Lisaks lõikevarule märkida kindlasti ka lõikemärgid (crops).

Enimevinud viga valmistrükisel on vead esitatud tekstis. Seetõttu soovitame Teil enne töö trükki toomist veelkord kõik tekstid üle kontrollida. Uuestitrükk tekstivigade tõttu on palju kulukam kui kulutada natuke rohkem aega kontrollimisele!

Peale poognamontaaži arvutis ning enne trükiplaatide valmistamist tehakse igast trükiplaadist tindiprinteril poogna väljatrükk. Poogna väljatrükk on mõeldud tekstide ja fotode õigsuse kontrolliks, ning on ennekõike meie majasisene töövahend. Et veenduda täielikult tekstide ning poognamontaaži õigsuses, on võimalik enne trükiplaatide valmistamist poogna väljatrükk kliendi poolt üle kontrollida. See on viimane võimalus muudatuste tegemiseks trükiprotsessis! Mitte mingil juhul ei ole poogna väljatrükk aga sobiv täpseks värvide kontrollimiseks!

Juhul kui tahate kontrollida failide värvide vastavust lõpptulemusele, siis soovitame Teil tellida sublimatsiooni. Kuna A3 formaadis sublimatsioon prinditakse otse failist kõrgläikivale paberile, siis on värvid võimalikult ligilähedased tegelikkusele, kuid mitte 100% tõesed. Lõplik värv trükisel sõltub suurel määral valitud paberist.

Tihti kiputakse alahindama maketi tähtsust. Makett on soovitud lõpptulemuse vähendatud koopia, tavaliselt mustvalgel printeril trükitud ning vastavalt lõpptulemusele kokku volditud ja klammerdatud väljatrükk. Kuna failid saadetakse elektrooniliselt, siis ainult makett võimaldab kontrollida tekstide ja piltide vastavust soovituga. Juhul kui failide transpordi ajal on tekkinud mingi aps, ei ole seda ilma maketita pahatihti võimalik avastada. Kui tellimusega ei ole kaasas maketti, ei saa trükikoda vastutada korrektse töö valmimise eest!

Kujundusfailid võivad olla valmistatud kõikides enimkasutatavates küljendus- ja kujundusprogrammides nii PCs kui MACis (Freehand, PageMaker, QuarkXPress, Adobe Illustrator, Corel Draw jms).
Lihtsaim viis failide transpordiks trükikotta on ftp vahendusel aadressil ftp.korepro.ee. (kasutajanimed ja paroolid saad kui helistad Printonisse.). Samuti võib faile saata e-maili teel aadressil printon@printon.ee või tuua trükikotta andmekandjal (CD, MO, ZIP). Juhul kui kasutate failide transpordiks ftp-d, palume sellest kindlasti teavitada trükikoda e-maili või telefoni teel.

Janne Raavik

Müügi- ja turundusjuht

Saada päring