Kuna trükiplaatide valmistamiseks kasutame CTP tehnoloogiat (Computer to Plate), siis poognamontaaži failidest teostame ise. Tellijalt ootame PDF-i või printfaili, kiled trükiettevalmistuseks ei sobi. Tänu CTP tehnoloogiale on trükiettevalmistuseks kuluv aeg oluliselt lühem ning lõpptulemus palju kvaliteetsem.

Ajakirjade ja broshüüride puhul palume nii sisu kui ka kaaneleheküljed esitada eraldi lehekülgedena ja neid mitte paari panna.

Lahtistele failidele eelistame printfaile ja pdf-e. Printfailide puhul eelistame composite’i, kuid võib saata ka lahutatud printfaile. PDF-d peavad kindlasti olema composite.

Printfaile ja PDF-e tehes peab arvestama, et kasutatakse uusimaid postscript draivereid ja PPD-si (Printoni puhul Extreme .PPD). Juhul kui vaja, saab neid aadressilt ftp.korepro.ee (Username: anonymus).