Siden vi anvender CTP teknologi (Computer to Plate) for å framstille trykkplater, utfører vi trykkarkmontasje av filer selv. Fra kunden forventer vi PDF- eller PostScriptfil, folie passer derimot ikke til trykkforberedelse. Takket være CTP teknologien er tiden som brukes for trykkforberedelse betydelig kortere og sluttresultatet av mye bedre kvalitet.

Ved tidsskrifter og brosjyrer ønsker vi at både innhold og omslagssidene sendes inn som separate sider, ikke parvis.

Vi foretrekker PostScript- og PDF-filer. Ved Printfiler foretrekker vi composite, men man kan også sende inn separerte filer. PDF må alltid være composite.

Ved framstilling av PostScript- og PDF-filer er det viktig å huske å bruke de siste versjoner av PostScript-drivere og PPD (ved Printon Extreme .PPD). Ved behov kan man laste de ned fra adressen ftp.korepro.ee (Username: anonymus).