Den enkleste måten å sende filer til trykkeriet er å anvende ftp på adressen ftp.korepro.ee. (brukernavn og passord får man ved å ringe til Printon). Man kan også sende filer via e-post til adressen printon@printon.ee eller bringe til trykkeriet på en databærer (CD, MO, ZIP). Hvis du vil anvende ftp for filtransport, ber vi at du informerer trykkeriet enten pr. e-post eller pr. telefon.