Ved composite-filer anvender RIP automatisk svart overtrykk (black overprint) under fargeseparering. Hvis det finnes 100% svart og svart, som inneholder andre delfarger ved siden av hverandre i en trykksak, kan objekter som blir liggende under svart lyse gjennom hvis man bruker svart overprint. Derfor må det brukes formula C – 40, M – 30, Y – 30, K – 100 i stedet for 100% svart for å oppnå en vakker, intens og ugjennomsiktig svart farge.

Vi anbefaler at man ved hvert design tenker nøye gjennom hvordan det svarte overtrykket kommer til å påvirke trykksakens utseende. Hvis design inneholder både objekter med og uten overtrykk (knockout) der repro-overtrykk kan ødelegge et eller annet, kan du selv lage en PostScript-fil med fargeseparering – på denne måten kan du kontrollere at den viktigste fasen i trykkforberedelse er feilfri.

Arbeidets nettomål må ligge eksakt på midten av side i skriverinnstillinger.

Ved sideoppsett legg til et utfallende (bleed) 3-5 mm ved hver ytterkant. I tillegg til utfallende er det også viktig å markere beskjæresteder (crops).

Mest utbredt feil ved ferdige trykksaker er feil i den trykte teksten. Derfor anbefaler vi å kontrollere alle tekster nøye før de skal trykkes. Omtrykking på grunn av tekstfeil er mye dyrere enn å bruke litt ekstra tid på korrekturlesing!

Etter trykkarkmontasje og før framstilling av trykkplater gjør vi et arkutskrift av hver trykkplate med hjelp av en blekkskriver. Arkutskriftet er tiltenkt for å kontrollere både tekst og bilder og er først og fremst et internt verktøy. Kunden har muligheten å se gjennom arkutskritet før framstilling av trykkplater for å sikre at tekster og arkmontasje er korrekte. Dette er den siste sjansen å gjøre endringer under trykkprosessen! Arkutskrift egner seg absolutt ikke til kontroll av eksakt riktige farger!

Hvis Du ønsker å se hvorvidt fargene i filer stemmer med sluttresulatet, anbefaler vi å bestille en sublimasjon. Siden sublimasjon i A3 format skrives direkte fra fil til høyglanspapir, er fargene meget like sluttresultatet, men ikke 100% like. Trykksakens endelige farge er i stor grad avhengig av det valgte papiret.

Oftest undervurderer man viktigheten på en modell. Modell er en forminsket kopi av ønsket sluttresultat, vanligvis et svarthvit utskrift og brettet og klamret sammen i følge sluttresultat. Siden filene sendes inn elektronisk, er modellen den eneste muligheten å kontrollere om tekster og bilder svarer til ønsket sluttresultat. Hvis det har oppstått feil ved filoverføring, blir den sjelden oppdaget uten en modell. Hvis en modell ikke følger med bestillingen, kan trykkeriet ikke ta ansvar for korrekt utført arbeid!