Sikkerhetstrykksakene produseres i trykkeriet AS Vaba Maa som hører til den samme konsernen. Trykkeriet har sertifikatet ISO14298:2013 som er nødvendig for produksjon av sikkerhetsprodukter.

Vi lager følgende sikkerhetstrykksaker:
• Gavekort
• Billetter
• Skattemerker
• Frimerker
• Kvitteringsblokker
• Vitnemål og blanketter

Teknologier brukt ved sikkerhetsprodukter

Ved produksjon av sikkerhetstrykksaker er vi i stand til å bruke teknologiene vist nedenfor.

Hvis det er behov for ytterligere sikkerhetselementer, ta kontakt og salgssjefen for sikkerhetstrykksaker  finner en passende løsning.

PRISFORESPØRSEL