Eftersom vi använder CTP-teknologi (Computer to Plate) för framställning av tryckplåtar utför vi tryckarksmontaget av filer själva. Från kunder förväntar vi PDF- eller PostScript-filer, filmer däremot passar inte för tryckförberedningen. Tack vare CTP-teknologin är tidsåtgången för tryckförberedningen betydligt kortare och slutresultatet av mycket bättre kvalitet.

När det gäller tidskrifter och broschyrer ber vi vänligen att både innehållet och omslagssidorna skickas in som separata sidor, inte parvis.

Vi föredrar PostScript- och PDF-filer. Vid PostScript-filer föredrar vi composite men även separerade filer kan skickas in. PDF-filer ska absolut vara composite.

Vid framställningen av PostScript- och PDF-filer bör ni komma ihåg att använda de senaste versionerna av Postscript-drivrutiner och PPD (vid Printon Extreme .PPD). Vid behov kan man ladda ner dem från adressen ftp.korepro.ee (Username: anonymus).