Millennieskiftet var en period för snabb ekonomisk tillväxt och nya möjligheter i Estland. Tryckeriet Printon grundades år 2000 på initiativ av reproföretaget K&O Service och förlaget DD Kirjastus. Vi började från noll men med målsättningen att bli ett av de största arktryckerierna i Estland.
Under ledning av ägaren Tarmo Orasmäe Printon sina första investeringar, övervann utmaningar och kom in i tryckbranschen med stor energi.

Printon har uppvisat stabil tillväxt. 2004 inriktade företaget sig på verksamhet på utländska marknader. Inträdet på den finska marknaden överträffade förväntningarna och idag har vi expanderat försäljningsverksamheten till 17 olika länder. Vi har FSC-certifikat för hållbar leveranskedja och kvalitetsledningscertifikat enligt ISO 9001.

2016 förvärvade Estlands största investeringsbolag Infortar ett innehav i Printon och slog samman tryckeriet med Vaba Maa, ett tryckeri specialiserat på trycksaker med säkerhetstryck. Sedan 2019 är Printon helägt av Infortar Grupp.

Två tryckbolag slogs samman till ett arktryckeri med bred verksamhet som från och med våren 2018 har nya produktionsbyggnader på adress Peterburi maantee 81 i Tallinn, Estland.

Printons produktportfölj inkluderar främst böcker och reklamtrycksaker. 90% av produktionen tillverkas internt och idag exporterar vi över 60% av vår totala produktion.

Printon och Vaba Maa företaget anställer 86 personer.

  • Vi vill vara de bästa tryckpartners för våra kunder – vad gäller kvalitet, leveranstid och service.
  • Vi är övertygade om att varje uppdrag är först och främst samarbete med kunden. Vi utgår från beställarens önskemål och behov. Vi finns alltid tillgängliga och är beredda att tillhandahålla speciallösningar.
  • Erfarenhet, omtanke och engagemang av Printons personal säkrar kontinuerligt högkvalitativa trycktjänster på vårt tryckeri.
Printon i siffror
0%
av tjänsterna tillhandahålls av oss själva
0%
av produktionen blir klar i tid
0
nöjda kunder
0
års erfarenhet
0%
av produktionen exporteras till 15 olika exportländer
0
ekspordi riiki
0
anställda