Vastutustundliku ettevõttena hoolime meid ümbritsevast keskkonnast:

  • 90% meie tootmisjääkidest läheb taaskasutusse.
  • Eelistame väiksema keskkonnamõjuga tehnoloogiat.
  • Tegutseme energiasäästlikus tootmishoones.
  • Jälgime optimaalset elektrienergia ja paberikulu tootmisprotsessides.
  • Istutame igal kevadel metsa, et toetada jätkusuutlikku metsamajandust.

Sertifikaadid:

ISO 9001 sertifikaat kinnitab, et meie kvaliteedijuhtimise standardid vastavad rahvusvahelistele nõudmistele. Panustame järjepidevalt tööprotsesside täiustamisse, et suurendada ettevõtte tootmisvõimekust ja keskkonnasäästlikkust.

FSC Tarneahela Sertifikaat toetab maailma metsade vastutustundlikku majandamist. FSC tarneahela sertifikaadiga märgistatud toode pärineb hästi majandatud metsast, mis pakub keskkondlikke, ühiskondlikke ja majanduslikke hüvesid.

Liikmelisus:

Loe lisa ka Printoni kui tööandja kohta
Loe lisa