Vastutustundliku ettevõttena hoolime meid ümbritsevast keskkonnast:

  • 90% meie tootmisjääkidest läheb taaskasutusse.
  • Eelistame väiksema keskkonnamõjuga tehnoloogiat.
  • Tegutseme energiasäästlikus tootmishoones.
  • Jälgime optimaalset elektrienergia ja paberikulu tootmisprotsessides.
  • Istutame igal kevadel metsa, et toetada jätkusuutlikku metsamajandust.

Sertifikaadid:

ISO 9001 sertifikaat kinnitab, et meie kvaliteedijuhtimise standardid vastavad rahvusvahelistele nõudmistele. Panustame järjepidevalt tööprotsesside täiustamisse, et suurendada ettevõtte tootmisvõimekust ja keskkonnasäästlikkust.

ISO 14001 sertifikaat – kaupade tootmise ja turustamise ajal kavandatakse ja kontrollitakse oma mõju keskkonnale. See väljendub: tooraine tarbimises, energiaallikate valikus ja kasutamises, tehnoloogia rakendamises, heitmete ja tööstusjäätmete käitlemises ning toodete transportimises.

FSC Tarneahela Sertifikaat toetab maailma metsade vastutustundlikku majandamist. FSC tarneahela sertifikaadiga märgistatud toode pärineb hästi majandatud metsast, mis pakub keskkondlikke, ühiskondlikke ja majanduslikke hüvesid.

Järgime FSC tööjõu põhinõudeid:

  • Lapstööjõu kasutamise välistamine
  • Sunniviisilise ja kohustusliku töö välistamine
  • Diskrimineerimise välistamine tööl ja kutsealal
  • Ühinemisvabadus ja õigus kollektiivläbirääkimistele

Liikmelisus:

Loe lisa ka Printoni kui tööandja kohta
Loe lisa