Koostöös Väike Päike Lasteklubiga valmis Printonis 2000 ukrainakeelset maruvahvat tegevusraamatut ja nüüd oleks vaja, et need jõuaksid Eestisse saabunud 4-7aastaste lasteni (hinnanguline vanus, sobib ka veidi noorematele ja vanematele).
Suured tänud ka meie partnerile Antalis, kes toetas projekti vajaliku paberiga.
Jaga: